BESTSELLER

MORE

Shen Tong Zhu Yu Tang 身痛逐瘀汤

Granule: 200 gm/bottle English Name: Cnidium & Notopterygium Combination Function: To promote blood circulation a...

Huang Qi 黄芪

200 gm/bottle Latin Name:Radix Astragali Certified by USP Dietary Supplement Ingredient Verification Program Dow...

Suan Zao Ren Tea (酸枣仁茶)

Sour Jujube Seeds; Aluminium foil package, 3 gm/sachet, 10 sachets/bag; Total: 30 gm/bag,

Dan Zhu Ye Tea (淡竹叶茶)

Bamboo Leaves; Aluminium foil package, 8 gm/bag

Wu Mei Tea (乌梅茶)

Black Plum; Aluminium foil package, 35 gm/bag

Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸

Granule: 200 gm/bottle English Name: Rehmannia Six Formula Function: To invigorate the liver and kidney(shen) Ingred...

Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤

Granule: 200 gm/bottle English Name: Minor Bupleurum Decoction Function: To harmonize shaoyang Ingredients: Ban Xia ...

Du Huo Ji Sheng Tang 独活寄生汤

Granule: 200 gm/bottle English Name: To expel wind and dampness, stop sore and pain, invigorate the liver and kidney(sh...

Jing Gui Shen Qi Wan 金匮肾气丸

Granule: 200 gm/bottle English Name: To warm and invigorate kidney(shen)-yang Function: To warm the meridians, expel c...

Shan Zha 山楂

200 gm/bottle Latin Name:Fructus Crataegi Certified by USP Dietary Supplement Ingredient Verification Program Do...